Home About us Articles Multimedia Search Instructions Reader Login
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 112
  • Home
  • Print this page
  • Email this page
Export selected to
Endnote
Reference Manager
Procite
Medlars Format
RefWorks Format
BibTex Format
  Access statistics : Table of Contents
   2015| 20th March  | Volume 128 | Issue 6  
    Online since March 4, 2015

 
 
  Archives   Previous Issue   Next Issue   Most popular articles   Most cited articles
 
Show all abstracts  Show selected abstracts  Export selected to
  Viewed PDF Cited
EDITORIAL
Optimizing the Duration of Dual Antiplatelet Therapy After Implantation of Drug-eluting Coronary Stents
Ying Shen, Wei-Feng Shen
20th March 2015, 128(6):711-713
DOI:10.4103/0366-6999.152446  PMID:25758260
  4,730 1,159 -
ORIGINAL ARTICLES
Clinical Impact of Dual Antiplatelet Therapy Use in Patients Following Everolimus-eluting Stent Implantation: Insights from the SEEDS Study
Yao-Jun Zhang, Ye-Lin Zhao, Bo Xu, Ya-Ling Han, Bao Li, Qiang Liu, Xi Su, Si Pang, Shu-Zheng Lu, Xiao-Feng Guo, Yue-Jin Yang
20th March 2015, 128(6):714-720
DOI:10.4103/0366-6999.152458  PMID:25758261
  4,653 1,116 2
Comparison of the Efficacy of Drug-eluting Stents Versus Bare-metal Stents for the Treatment of Left Main Coronary Artery Disease
Xiao-Zeng Wang, Kai Xu, Yi Li, Quan-Min Jing, Hai-Wei Liu, Xin Zhao, Geng Wang, Bin Wang, Ying-Yan Ma, Shao-Liang Chen, Ya-Ling Han
20th March 2015, 128(6):721-726
DOI:10.4103/0366-6999.152460  PMID:25758262
  2,854 762 3
REVIEW ARTICLE
Effects of Immunosuppressants on Immune Response to Vaccine in Inflammatory Bowel Disease
Yuan Cao, Di Zhao, An-Tao Xu, Jun Shen, Zhi-Hua Ran
20th March 2015, 128(6):835-838
DOI:10.4103/0366-6999.152683  PMID:25758282
  2,415 758 2
ORIGINAL ARTICLES
Effect of Final Kissing Balloon Dilatation after One-stent Technique at Left-main Bifurcation: A Single Center Data
Zhan Gao, Bo Xu, Yue-Jin Yang, Shu-Bin Qiao, Yong-Jian Wu, Tao Chen, Liang Xu, Jin-Qing Yuan, Jue Chen, Xue-Wen Qin, Min Yao, Hai-Bo Liu, Shi-Jie You, Ye-Lin Zhao, Hong-Bing Yan, Ji-Lin Chen, Run-Lin Gao
20th March 2015, 128(6):733-739
DOI:10.4103/0366-6999.152468  PMID:25758264
  2,506 388 4
Retroperitoneal Fibrosis: A Retrospective Clinical Data Analysis of 30 Patients in a 10-year Period
Hai-Jiang Zhou, Yong Yan, Biao Zhou, Tian-Fei Lan, Xue-Yan Wang, Chun-Sheng Li
20th March 2015, 128(6):804-810
DOI:10.4103/0366-6999.152648  PMID:25758277
  2,184 523 5
Short-term Rosuvastatin Treatment for the Prevention of Contrast-induced Acute Kidney Injury in Patients Receiving Moderate or High Volumes of Contrast Media: A Sub-analysis of the TRACK-D Study
Jian Zhang, Yi Li, Gui-Zhou Tao, Yun-Dai Chen, Tao-Hong Hu, Xue-Bin Cao, Quan-Min Jing, Xiao-Zeng Wang, Ying-Yan Ma, Geng Wang, Hai-Wei Liu, Bin Wang, Kai Xu, Jing Li, Jie Deng, Ya-Ling Han
20th March 2015, 128(6):784-789
DOI:10.4103/0366-6999.152620  PMID:25758273
  1,970 539 1
META ANALYSIS
Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Versus Surgical Shunting in the Management of Portal Hypertension
Long Huang, Qing-Sheng Yu, Qi Zhang, Ju-Da Liu, Zhen Wang
20th March 2015, 128(6):826-834
DOI:10.4103/0366-6999.152676  PMID:25758281
  1,801 456 2
SYMPOSIUM SUMMARY
Tackling China's Noncommunicable Diseases: Shared Origins, Costly Consequences and the Need for Action
Yan Min, Li-Xin Jiang, Li-Jing L Yan, Lin-Hong Wang, Sanjay Basu, Yang-Feng Wu, Randall S Stafford
20th March 2015, 128(6):839-843
DOI:10.4103/0366-6999.152690  PMID:25758283
  1,922 300 4
ORIGINAL ARTICLES
Short-term Safety and Efficiency of Cryoablation for Renal Sympathetic Denervation in a Swine Model
Meng Ji, Li Shen, Yi-Zhe Wu, Zhi-Feng Yao, Jia-Sheng Yin, Jia-Hui Chen, Jian-Guo Jia, Ling-Juan Qiao, Peng Liu, Jun-Bo Ge
20th March 2015, 128(6):790-794
DOI:10.4103/0366-6999.152621  PMID:25758274
  1,862 308 -
Comparing of Light Transmittance Aggregometry and Modified Thrombelastograph in Predicting Clinical Outcomes in Chinese Patients Undergoing Coronary Stenting with Clopidogrel
Xiao-Fang Tang, Ya-Ling Han, Jia-Hui Zhang, Jing Wang, Yin Zhang, Bo Xu, Zhan Gao, Shu-Bin Qiao, Jue Chen, Yuan Wu, Ji-Lin Chen, Run-Lin Gao, Yue-Jin Yang, Jin-Qing Yuan
20th March 2015, 128(6):774-779
DOI:10.4103/0366-6999.152611  PMID:25758271
  1,774 367 2
Clinical Utility of the Ratio Between Circulating Fibrinogen and Fibrin (ogen) Degradation Products for Evaluating Coronary Artery Disease in Type 2 Diabetic Patients
Wei-Xin Xiong, Ying Shen, Dao-Peng Dai, Lin Lu, Qi Zhang, Rui-Yan Zhang, Wei-Feng Shen, Rong Tao
20th March 2015, 128(6):727-732
DOI:10.4103/0366-6999.152465  PMID:25758263
  1,649 337 -
Effect of Transcatheter Embolization by Autologous Fat Particles in the Treatment of Coronary Artery Perforation During Percutaneous Coronary Intervention
Li-Yun He, Jiang-Li Han, Li-Jun Guo, Fu-Chun Zhang, Ming Cui, Wei Gao
20th March 2015, 128(6):745-749
DOI:10.4103/0366-6999.152482  PMID:25758266
  1,603 366 5
Ulnar Artery Compression: A Feasible and Effective Approach to Prevent the Radial Artery Occlusion after Coronary Intervention
Jun Tian, Yu-Shun Chu, Jing Sun, Tie-Min Jiang
20th March 2015, 128(6):795-798
DOI:10.4103/0366-6999.152639  PMID:25758275
  1,631 330 6
Is Early-onset in Major Depression a Predictor of Specific Clinical Features with More Impaired Social Function?
Yan-Hong Liu, Lin Chen, Yun-Ai Su, Yi-Ru Fang, Manit Srisurapanont, Jin Pyo Hong, Ahmad Hatim, Hong Choon Chua, Dianne Bautista, Tian-Mei Si
20th March 2015, 128(6):811-815
DOI:10.4103/0366-6999.152654  PMID:25758278
  1,585 302 1
Nine-month Angiographic and Two-year Clinical Follow-up of Novel Biodegradable-polymer Arsenic Trioxide-eluting Stent Versus Durable-polymer Sirolimus-eluting Stent For Coronary Artery Disease
Li Shen, Wei Yang, Jia-Sheng Yin, Xue-Bo Liu, Yi-Zhe Wu, Ai-Jun Sun, Ju-Ying Qian, Jun-Bo Ge
20th March 2015, 128(6):768-773
DOI:10.4103/0366-6999.152490  PMID:25758270
  1,539 313 3
A Comparison of the Transradial and Transfemoral Approaches for the Angiography and Intervention in Patients with a History of Coronary Artery Bypass Surgery: In-hospital and 1-year Follow-up Results
Pei-Yuan He, Yue-Jin Yang, Shu-Bin Qiao, Bo Xu, Min Yao, Yong-Jian Wu, Jin-Qing Yuan, Jue Chen, Hai-Bo Liu, Jun Dai, Xin-Ran Tang, Yang Wang, Wei Li, Run-Lin Gao
20th March 2015, 128(6):762-767
DOI:10.4103/0366-6999.152488  PMID:25758269
  1,477 292 3
Comparison of Two Dose-response Relationship of Noise Exposure Evaluation Results with High Frequency Hearing Loss
Hua Zhang, Nan Li, Qiu-Ling Yang, Wei Qiu, Liang-Liang Zhu, Li-Yuan Tao, Robert I Davis, Nicholas Heyer, Yi-Ming Zhao
20th March 2015, 128(6):816-821
DOI:10.4103/0366-6999.152659  PMID:25758279
  1,461 241 1
Effects of Guideline-based Hypertension Management in Rural Areas of Guangdong Province
Guang Li, An-Ping Cai, Yu-Jin Mo, Ji-Yan Chen, Rui-Bing Wei, Yu-Qing Huang, Song-Tao Tang, Ying-Ling Zhou, Ying-Qing Feng
20th March 2015, 128(6):799-803
DOI:10.4103/0366-6999.152644  PMID:25758276
  1,424 269 3
Plasma α1-antitrypsin: A Neglected Predictor of Angiographic Severity in Patients with Stable Angina Pectoris
Hui Zhao, Hong Liu, Lin Chai, Ping Xu, Lu Hua, Xiao-Yuan Guan, Bing Duan, Yi-Ling Huang, Yi-Shi Li
20th March 2015, 128(6):755-761
DOI:10.4103/0366-6999.152485  PMID:25758268
  1,432 251 1
Safety and Efficacy of a Novel Technique in the Use of Fractional Flow Reserve in Complex Coronary Artery Lesions
Wen-Ming He, Chang-Ling Li, Yong Sun, Zhong Zhou, Yi-Feng Mai
20th March 2015, 128(6):822-825
DOI:10.4103/0366-6999.152664  PMID:25758280
  1,401 248 -
Transcatheter Closure of Atrial Septal Defects Improves Cardiac Remodeling and Function of Adult Patients with Permanent Atrial Fibrillation
Liang Chen, Yuan Bai, Fei-Yu Wang, Zhi-Gang Zhang, Xing-Hua Shan, Tao Chen, Xian-Xian Zhao, Yong-Wen Qin
20th March 2015, 128(6):780-783
DOI:10.4103/0366-6999.152617  PMID:25758272
  1,352 288 1
CORRESPONDENCE
Concurrence of Sarcoidosis and Takayasu Aortitis
Yuan Liu, Shan Li, Jian Cao, Yan-Xun Wang, Ya-Lan Bi, Zuo-Jun Xu, Hui Huang
20th March 2015, 128(6):851-852
DOI:10.4103/0366-6999.152694  PMID:25758287
  1,339 292 1
ORIGINAL ARTICLES
Transcatheter Aortic Valve Implantation Assisted with Microcatheter: A New Method to Avoid Coronary Artery Obstruction
Xiang Chen, Guo-Jun Chu, Fei-Yu Wang, Yu-Feng Zhu, Ben Zhang, Xian-Xian Zhao, Yong-Wen Qin, Jun-Bo Ge
20th March 2015, 128(6):740-744
DOI:10.4103/0366-6999.152473  PMID:25758265
  1,365 237 -
CLINICAL PRACTICES
An Infrasellar Craniopharyngioma Involving the Sphenoid Sinus and Clivus
Zhong Zhang, Ming-Yang Li, Yan-Wei Liu, Yong-Zhi Wang
20th March 2015, 128(6):844-845
DOI:10.4103/0366-6999.152691  PMID:25758284
  1,338 257 1
Continuous Mechanical Chest Compression-assisted Percutaneous Coronary Intervention in a Patient with Cardiac Arrest Complicating Acute Myocardial Infarction
Zhi-Ping Zhang, Xi Su, Cheng-Wei Liu, Dan Song, Jian Peng, Hua Yan
20th March 2015, 128(6):846-848
DOI:10.4103/0366-6999.152692  PMID:25758285
  1,183 253 1
ORIGINAL ARTICLES
Decrease of Glomerular Filtration Rate may be Attributed to the Microcirculation Damage in Renal Artery Stenosis
Hao-Jian Dong, Cheng Huang, De-Mou Luo, Jing-Guang Ye, Jun-Qing Yang, Guang Li, Jian-Fang Luo, Ying-Ling Zhou
20th March 2015, 128(6):750-754
DOI:10.4103/0366-6999.152483  PMID:25758267
  1,145 210 1
CORRESPONDENCE
Apical Sphere Ventricular Aneurysm with Severe Endocardium Calcification after Old Anterior Myocardial Infarction
Li-Fei Pan, De-Dong Ge, Xiao-Wei Wang, Zhen-Guo Zheng, Xu-Chen Zhou
20th March 2015, 128(6):849-850
DOI:10.4103/0366-6999.152693  PMID:25758286
  1,011 206 -
京ICP备05052599号