Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Reader Login
5 years IF: 1.036 (® Thomson Reuters)
IF 2016: 1.064 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 7140
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1592
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

  Reader Comments

Year : 2017 | Volume:  130 | Issue Number:  16

ORIGINAL ARTICLE

Characteristics, Management, and Outcomes of Acute Heart Failure in the Emergency Department: A Multicenter Registry Study with 1-year Follow-up in a Chinese Cohort in Beijing

Wang Guo-Gan, Wang Si-Jia, Qin Jian, Li Chun-Sheng, Yu Xue-Zhong, Shen Hong, Yang Li-Pei, Fu Yan, Zheng Ya-An, Zhao Bin, Yu Dong-Min, Qin Fu-Jun, Zhou De-Gui, Li Ying, Liu Fu-Jun, Li Wei, Zhao Wei, Gao Xin, Wang Zheng, Jin Ming, Zeng Hong, Li Yi, Wang Guo-Xing, Zhou Hong, Sun Xiao-Lu, Wang Peng-Bo, Woo Kam-Sang

Add Your Comments
 
No one has added comments on this article. Click here to add your remarks


 

Back To Article
Subscribe this journal
Submit articles
Most popular articles
Joiu us as a reviewer
Email alerts
Recommend this journal
 

京ICP备05052599号