Home About us Editorial board Ahead of print Current issue Search Archives Submit article Instructions Subscribe Contacts Login 
5 years IF: 1.017 (® Thomson Reuters)
IF 2015: 0.957 (® Thomson Reuters)
Total Cites: 6929
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 624
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

Clinical Features of Adult/Adolescent Atopic Dermatitis and Chinese Criteria for Atopic Dermatitis

Liu Ping, Zhao Yan, Mu Zhang-Lei, Lu Qian-Jin, Zhang Li, Yao Xu, Zheng Min, Tang Yi-Wen, Lu Xin-Xiang, Xia Xiu-Juan, Lin You-Kun, Li Yu-Zhen, Tu Cai-Xia, Yao Zhi-Rong, Xu Jin-Hua, Li Wei, Lai Wei, Yang Hui-Min, Xie Hong-Fu, Han Xiu-Ping, Xie Zhi-Qiang, Nong Xiang, Guo Zai-Pei, Deng Dan-Qi, Shi Tong-Xin, Zhang Jian-Zhong

Year : 2016| Volume: 129| Issue : 7 | Page no: 757-762

   This article has been cited by
 
1 Dermatitis atópica del adulto: un reto diagnóstico y terapéutico
David Romero-Pérez,Belén Encabo-Durán,Juan Francisco Silvestre-Salvador
Piel. 2017;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Prevalence and Clinical Features of Atopic Dermatitis in China
Xin Wang,Lin-Feng Li,Da-yu Zhao,Yi-wei Shen
BioMed Research International. 2016; 2016: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Clinical Application of the UK Working Party's Criteria for the Diagnosis of Atopic Dermatitis in the Chinese Population by Age Group
Li Wang,Lin-Feng Li
Chinese Medical Journal. 2016; 129(23): 2829
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article