Home About us Articles Multimedia Search Instructions Login 
IF 2017: 1.596 (® Clarivate Analytics)
Total Cites: 7606
Q2 in Medicine, General & Internal
Follow Us
Follow Us
  • Users Online: 1037
  • Home
  • Print this page
  • Email this page

    Article Cited by others

ORIGINAL ARTICLE

The Efficacy and Safety of Wenxin Keli in Patients with Frequent Premature Ventricular Contractions: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled, Parallel-group, Multicenter Trial

Hua Wei, Gao Run-Lin, Zhao Bu-Chang, Wang Jing, Chen Xu-Hua, Cai Chi, Zhang Shu

Year : 2015| Volume: 128| Issue : 19 | Page no: 2557-2564

   This article has been cited by
 
1 Wenxin Keli for atrial fibrillation
Zhuogen He,Minan Zheng,Pingchang Xie,Yuanping Wang,Xia Yan,Dingwei Deng
Medicine. 2018; 97(17): e0390
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 The cardioprotective and antiarrhythmic effects of Nardostachys chinensis in animal and cell experiments
Min Li,Xue Xu,Xinyu Yang,Joey S. W. Kwong,Hongcai Shang
BMC Complementary and Alternative Medicine. 2017; 17(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 Comparative metabonomics of Wenxin Keli and Verapamil reveals differential roles of gluconeogenesis and fatty acid -oxidation in myocardial injury protection
Miaomiao Jiang,Qiuying Wang,Jingrui Chen,Yanan Wang,Guanwei Fan,Yan Zhu
Scientific Reports. 2017; 7(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 An integrated anti-arrhythmic target network of a Chinese medicine compound, Wenxin Keli, revealed by combined machine learning and molecular pathway analysis
Taiyi Wang,Ming Lu,Qunqun Du,Xi Yao,Peng Zhang,Xiaonan Chen,Weiwei Xie,Zheng Li,Yuling Ma,Yan Zhu
Mol. BioSyst.. 2017; 13(5): 1018
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 The Chinese herb extract Wenxin Keli: A promising agent for the management of atrial fibrillation
Yang Liu,Zhiwei Zhang,Yajuan Yang,Nixiao Zhang,Guangping Li,Tong Liu
International Journal of Cardiology. 2016; 203: 614
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A Case Report of a Premature Ventricular Contraction Patient with Dizziness and Chest Discomfort Using Gagam-Samryoungbeakchul-san
Jae-hyun Cho,Min-na Hong,Hye-lim Park,Jin-yong Choi,Go-eun Bae,In Lee,Jung-nam Kwon,Chang-woo Han,So-yeon Kim,Jun-yong Choi,Seong-ha Park,Young-ju Yun,Jin-woo Hong
The Journal of Internal Korean Medicine. 2016; 37(5): 796
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Efficacy and safety of Chinese herbal medicine Wenxin Keli for ventricular premature be ats: A systematic review
Mei He,Zhan Lv,Zheng-Wei Yang,Jiu-Ling Huang,Fu Liu
Complementary Therapies in Medicine. 2016; 29: 181
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Read this article
京ICP备05052599号